Bestyrelsen

Bestyrelsen

e-mail adresse til bestyrelsenredningshus@gmail.com

Kontaktnummer til redningshuset: 40 20 97 35

  • Formand: Karin Lynggaard, Ørhagevej 139, Klitmøller
  • Næstformand: Linda Vognstrup, Spanggårdsvej 8, Klitmøller
  • Kasserer: Lars Christiansen, Ørgårdssti 3, Klitmøller
  • Sekretær: Tine Tougaard, Karbak 8, Klitmøller
  • Medlem: Niels Ivar Jørgensen, Ørgårdssti 7, Klitmøller
  • Medlem: Kristine Qvistgaard, Michel Broesvej 20, Klitmøller
  • Medlem: Jens Søndergaard, Møllebakken 44, Klitmøller
  • Suppleant: Henrik Fønns, Møllebakken 13, Klitmøller
  • Suppleant: Birthe Eisum, Ørhagevej 135, Klitmøller