Skitse af salen.

I æ´Redningshus er der borde, stole og service 75 personer.